• Tarsus
    +11°C

KOSGEB Destekleri

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin KOSGEB Müdürlüğü ile 2013 yılında yapılmış olan protokol sonrasında, bünyemizde KOSGEB Temsilciliği açılmıştır.


KOSGEB Temsilciliği; KOSGEB hizmet ve desteklerinin Küçük ve Orta ölçekli işletmelere sunulmasında aktif olarak görev alarak, KOBİ' lere yönelik gelişme projelerini hazırlayıp hayata geçirerek, koordine etmektedir. KOSGEB Temsilcimiz KOSGEB tarafından sağlanan hizmet ve desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla, KOSGEB hizmet birimlerinin faaliyetlerine destek sağlamak üzere, KOSGEB ve Tarsus TSO işbirliği ile oluşturulan bir birimdir.


Tarsus KOSGEB Temsilcisi

Rasim SARI

Tel: 0 324 613 55 50 Dahili: 121

E-posta: r.sari@tarsustso.org.tr

 

İLİMİZDE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ DUYURULARI


KOSGEB Temsilciliğimizin temel görevi Tarsus'ta, faaliyet gösteren KOBİ' lerin sorun ve ihtiyaçlarının tespit etmek, KOBİ'lere, günümüz piyasasında eşit rekabet koşullarını sağlayabilmek amacıyla iş geliştirmeye yönelik projelerini gerçekleştirebilmeleri hususunda yol gösterici olmak ve gerekli desteği sağlamaktır.


KOSGEB TEMSİLCİLİĞİMİZİN HİZMETLERİ


Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere yönelik KOSGEB Destek ve Hizmetlerinin firma ziyaretleri, toplantı, seminer, panel, konferans gibi faaliyetlerle duyurulması ve tanıtılması,

İşletmelerin ziyaret edilerek KOSGEB tarafından hazırlanmış olan anketlerin uygulanıp elde edilen bilgilere göre işletmelerin durumlarının tespit edilmesi, kategorilere ayrılması,

KOSGEB 'E yeni başvuracak işletmelerin veri tabanı kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

KOSGEB 'e kayıtlı işletmelerin güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

İşletmeler tarafından KOSGEB Destekleri için yapılan başvuruların ön incelemesinin yapılarak, inceleme sonucunda başvurunun ilgili KOSGEB Birimine iletilmesi,

Hizmetlerin verilmesi sırasında oluşan bilgilerin kayıtlarının tutulması, KOSGEB 'in ilgili veri tabanlarına aktarılması,

Ulusal ve Uluslararası kaynaklardan desteklenen proje ve programların yürütülmesinde KOSGEB hizmet birimleri ile işbirliği yapılması,


KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

 


1- Genel Destek Programı


Genel işletme geliştirme destekleri sağlanarak rekabet gücünü artırıcı faaliyetlerin desteklenmesi,Yurt İçi Fuar, Yurt Dışı İş Gezisi, Tanıtım Desteği,Eşleştirme Desteği,Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Danışmanlık, Eğitim,Belgelendirme v.b. Destek Programları


2- Girişimcilik Destek Programı


İş kurmak isteyen yeni girimcilerin desteklendiği destek programıdır. 


3- Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı


Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesine yönelik destek programıdır. 


4- İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı


KOBİ lerin işbirliği güçbirliği anlayışı ile bir araya gelerek, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar ile ortak imalat ve hizmet sunumu ve benzeri konularda sunacakları projelerin desteklenmesine yönelik destek programıdır.


5- Kobi Proje Destek Programı


İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği destek programıdır. 


6- Tematik Proje Destek Programı


Meslek Kuruluşlarının KOBİ'leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesini esas alan destek programıdır. 


***KOSGEB Destekleri hakkında ayrıntılı bilgilere İnternet üzerinden http://www.kosgeb.gov.tr adresinden yada KOSGEB Temsilcimiz ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.


NOT : KOSGEB Temsilciliğimizden yapılan KOSGEB Destek Programlarına Başvuru İşlemleri ; Tarsus TSO üyelerine ve bölgemiz yaşayanlarına işletmelerini geliştirebilmelerine yönelik hizmetidir.KOSGEB başvuru işlemleri için herhangi bir ücret yoktur.