• Tarsus
    +11°C

Projeler

Ticari İstihbarat Merkezi (TBİM)
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Adana Ticaret Odası ile, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) desteği ile üç kentteki firmaların, uluslararası alanda hareket eden tüm ticari işletmelerin bilgilerine ulaşabilecekleri Ticari İstihbarat Merkezleri kuruldu.

 

Türkiye'de ilk kez Çukurova Bölgesi'nde uygulanan projeyle firmalar ticaret ve sanayi odaları kanalıyla dünya, kıta ve ülke bazında fiili potansiyel müşterilerinin ve tüm rakiplerinin cirolarından banka hareketlerine, firma sahibinin cep telefonundan üretim detaylarına kadar her türlü bilgiye ulaşabilecek.

 

Belirlenen ürüne ilişkin hedef pazar analiz raporlarına, müşterilere, rakip analizlerine, uluslararası alanda uygulanan kotalara, ihale bilgilerine, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası TBİM uzmanları aracılığıyla erişebilecek.


Süreç  4 bölümden oluşmaktadır:


1) Hedef pazarların tespiti

2) Hedef pazarın analizi

3) Hedef müşterilerin ve rakiplerin tespiti,  randevuların alınması ve seyahat planın yapılması

4) Operasyon planı

 

1. BÖLÜM / HEDEF PAZARLARIN TESPİTİ


- GTİP tespiti

- Hedef müşteri grupları

- İlgili diğer kodlar tespit edilir

- Firma için hedef pazar araştırması birlikte yapılır, firma personeline öğretilir ve hedef pazar/pazarlar birlikte seçilir.

 

2. BÖLÜM / HEDEF PAZARIN ANALİZİ


- Hedef pazarın araştırılması

- Ülkede mevcut durum

- İç rakipler –dış rakipler

- Pazarın yapısı ve büyüme dinamikleri

- Dağıtım ağı

- Hedef müşteri grupları

- Hedef rakipler

- Dernekler

- Dergiler

 

3. BÖLÜM / HEDEF MÜŞTERİLER


- Hedef müşterilerin bilgileri indirilir

- Kullanılacak araçlar seçilir

- Firma web sitelerini de görerek bu müşteri grubundan hedef olanları onaylar.

-Seyahat haftası tespit edilir

- Seçilen hedef müşterilerden randevu alınır

- Firma seyahate gider ve İPAD hazırlar

- Rapor oluşturur

 

 4. BÖLÜM / OPERASYON PLANI


- Haritada hedefler işaretlenir

- Firma yöneticileri bilgileri toplanır

- Firma finansal bilgileri analiz edilir

- Seçilen hedef müşterilerden randevu alınır

- Seyahat haftası tespit edilir

- Firma seyahate gider ve İPAD hazırlar

- Rapor oluşturulur


    Globalleşen dünyada hiper rekabet küresel boyutlara yükselirken TBİM, uluslararası pazarlama, ticari bilgi ve istihbarat sisteminin kurulması ve işletilmesi yolu ile dünya çapındaki gelişmeler temelinde stratejik ve taktik kararların alınabilmesi, hedef pazarların belirlenmesi, mevcut pazarlardaki performansın ölçülebilmesini hedefleyerek en kısa sürede sürdürülebilir karlılığın sağlandığı pazarlara girişin sağlanmasını amaçlamaktadır.


DECO "Key competences for career designing in cooperation with labour market"

 

Erasmus programı altında ERASMUS + ( 2014-2020 Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor) Litvanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Key competences for career designing in cooperation with labour market" kısa adı DECO olan projedir.


Avrupa Boyutunda iş hayatının talepleri doğrultusunda kariyer yapmak isteyenler için temel becerilerin araştırmasını konu alan projenin 4 ülkeden toplam 8 ortağı bulunmaktadır. 

Ortaklık yapımız,

Litvanya'dan Panevezio Mesleki Eğitim Lisesi ve Panevezio KOBİ Danışma Birimi; Türkiye’den Odamız ve Antalya / Yeşilköy Emin Kasapoğlu Çok Programlı Lisesi; İspanya’dan Metodo Proje Danışmanlık ve Misericordia Mesleki Eğitim Lisesi; Bulgaristan’dan ise NMS Eğitim Okulu ve Pleven Mesleki Eğitim Lisesi'ni içermektedir.

Araştırmamızın amacı iş hayatına atılan mesleki eğitim öğrencileri için temel yeterlilikleri tanımlamak ve mesleki eğitim veren okullar için temel yeterliliklerle ilgili bir rehber oluşturmaktır.

 

İŞLETMELERDE SINAİ HAKLAR


AB Eğitim Ve Gençlik Programı Merkez Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı Yenilik Transferi 

Konu: Kobilere internet üzerinden (e-learning) patent, tasarım, sınaî ve fikri mülkiyet haklar konularında eğitim vermek.


Ortaklar


Henri Tudor-Lüksemburg

Idec Sa-Yunanistan

Eurotraining- Bulgaristan

Mersin Tarsus Organize Sanayi-Türkiye

Yenileşim Derneği-Türkiye

 

YENİLİKÇİ ÜRETKEN KADIN OLMAK


Birleşmiş Milletler Kalkınma hedefleri kapsamında “yenilikçi üretken kadın olmak” projemizde göçle gelen işsiz kadınlarımızın bir meslek edinmesi amaçlanmıştır.


Ortaklar


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Mersin Deniz Ticaret Odası

Adana Ticaret Odası

 

KIRSAL ALANDA EL SANATLARININ GELİŞİME DESTEK


AB Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Ulusal Ajans Grundtvıg kapsamında

''Kırsal Alanda Gelişime Destek'' projemiz Ulusal Ajans Leonardo Da Vıncı Grundtvıg Programı çerçevesinde desteklenmeye uygun bulunmuştur. 

Konu: yöresel el sanatlarının ve zanaatkarlığın, kültürel mirasın korunmasını sağlamaktır.

 

Ortaklar :


Bistrita Nasaud Ticaret Ve Sanayi Odası / Romanya

Lawton School / İspanya

Castlereagh Enterprıse / K.İrlanda

 

YEŞİL GİRİŞİMCİLİK


İspanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen henge projesi – yeşil girişimcilik projemiz kapsamında internet üzerinden kırsal alanda girişimcilik eğitim modulu hazırlanmaktadır.


Ortaklar :


Bistrita Nasaud Ticaret ve Sanayi Odası/Romanya

Lawton School / İspanya

Oatrıdge College / İskoçya

Assıst net / Bulgaristan

Alytaus Koleji / Litvanya 


EĞİTİMLE SİNERJİ YARATAN KOBİLER


Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan desteklenen projemiz kapsamında 15 üyemize iş yerlerine gidilerek innovasyon, yenilikçilik,marka,patenet ve tasarım konularında eğitimler verildi.

 

EV PANSİYONCULUĞU İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ

Çukurova Kalkınma Ajansından desteklenen projemizde 3 ay “ Ev pansiyonculuğu işletmeciliği eğitimi” verildi ve  60 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

 

SERVİS ELEMANLIĞI MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ

Mersin Valiliği Sosyal Destek Programı (sodes) kapsamında kabul edilen projemizle 60 kursiyere  “servis elemanlığı mesleki eğitim dersi verildi ve  milli eğitim bakanlığı onaylı sertifikalı almaya hak kazandılar. Ayrıca kursiyerler 3 ay boyunca kursa geldikleri günlerde 15 tl harçlık aldılar.

 

TURİZM EĞİTİMİNDE KALİTE STANDARTLARI

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ulusal ajans grundtvıg kapsamında turizm derslerinden mezun olan öğrencilerin iş dünyasına daha kolay adapte olabilmeleri için eğitim modullerinde diğer avrupa ülkeleriyle kalite standartlarını kıyaslama ve bilgileri paylaşım hedeflenen projemizde


Ortaklar :

Babes-Bolyaı Üniversitesi / Romanya

Muğla Ticaret Meslek Lisesi

Umbria Eğitim Merkezi / İtalya

Maıch Eğitim Merkezi / Yunanistan


YENİLİKÇİ VE ÜRETKEN KADIN OLMAK PROJESİ


   Adana, Mersin ve Tarsus kentlerinde belirlenen mahallelerdeki yoksulluğun azaltılarak yaşam kalitesinin arttırılması için eğitimsiz ve işsiz kadınların, cinsler arası eşitliğinin sağlanması ve ekonomik özgürlüklerine kavuşturulmaları hedeflemiştir.


  Hedef Kitle: Mersin, Tarsus ve Adana’da 60 işsiz kadınlar.

  Faaliyetler: Projenin gerçekleştirildiği üç kentte de eğitim için gerekli materyallerin alımı, eğitim mekânlarının organizasyonu ve tefrişi her kentteki Oda ve YG21 temsilcilerince tamamlanmıştır.  Proje tanıtımı, basın toplantısı, eğitimleri verecek eğitmenlerin ve ürün geliştirme kurulunun belirlenmesi, eğitim alacak kadınları seçecek seçici kurulun kurulması, eğitim alacak 60 kadının seçimi, pazarlama stratejisini geliştirecek çalıştay ekibinin tanımlanması Projenin ilk aşamasında gerçekleştirilmiştir. 

   

Üretilecek ürünlerin ve motiflerinin tanımlanması, ürün prototipinin ve pazarlama stratejisinin belirlenmesi Adana, Tarsus, Mersin, Ankara’dan uzmanların da katılımı ile tamamlanmıştır. Prototiplerin üretimine yönelik el sanatları eğitimi beraberinde sosyal eğitimler de verilmiştir. Proje kapsamında üretilen ürünler, internet sitesinden pazara sürülmüştür.

   

Mersin’de düzenlenen Uluslararası Lojistik Fuarı ve Dış Ticaret Lojistiği Konferansı, Mersin Sempozyumu gibi etkinliklerde uluslararası ve ulusal katılımcılara, Mersin’i tanıtan turistik el sanatları objeleri olarak hediye edilmek üzere, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 500 adet ürün satın alınmıştır.

Proje kapsamında eğitim gören kadınlar üretim ve pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir.